Aanmelden

We stellen het op prijs als u zich van te voren wilt opgeven. U mag ook het antwoordstrookje invullen en afknippen en inleveren bij Peter Romijn, Koetlaan 15, Delft. Indien dit niet mogelijk is, bent u toch nog van harte welkom. De  betaling mag bij de BBQ zelf en hoeft niet van te voren te gebeuren.

Aanmeldingsformulier 27 juni 2015