Organisatie

Het organiseren van de buurtbbq vraagt om een aantal zaken om te regelen.
Deze zijn hierin opgenomen:

  1. Uitnodigen van de mensen
  2. Vragen om een vergunning
  3. Draaiboek en Actielijst
  4. Springkussen huren
  5. Doen van boodschappen
  6. Verbeterideeen